torrec-biohiili

KASVAVAT MARKKINAT

Maailman kivihiilen käyttö on tällä hetkellä 6,6 miljardia tonnia1 ja käyttö kasvaa edelleen. Vuonna 2010 kivihiilen poltossa muodostui 43 % energiantuotannon (fossiilisten polttoaineiden) hiilidioksidipäästöistä. EU maat ovat sitoutuneet CO2 päästöjen vähentämiseen (20–20-20 tavoitteet3) ja kivihiilen korvaaminen uusiutuvilla polttoaineille on avainasemassa tavoitteisiin pääsemisessä. Biohiilipelletti on tällä hetkellä edullisimpia tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjä kivihiilivoimalaitoksissa1. Biohiilimarkkinoiden ennakoidaan kehittyvän nopeasti. Konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyryn ennusteiden mukaan biohiilituotanto on vuonna 2020 jo 7,5 miljoonaa tonnia3.

hiilet

Terminä biohiili on teknisesti epätarkka, mutta vakiintunut termi kun on kyse energiakäyttöön tuotetusta biohiilestä. Pelletöidystä biohiilestä käytetään usein myös seuraavia nimityksiä torrefied pellets, TOP pellets, refined pellets, black pellets ja steam explosion pellets. Tuotantoteknologioita on useita, mutta kaikki pitävät sisällään pääprosessit eli raaka-aineen kuivauksen, termisen modifioinnin ja tiivistämisen.

Biohiilipellettien energiatiheys on korkea (n. 6 MWh/t), se on helposti käsiteltävä ja myös ulkovarastointia kestävä biopolttoaine. Kuljetus- ja käsittelykustannukset ovat huomattavasti muita biopolttoaineita edullisemmat mahdollistaen kivihiilivoimalaitoksissa kannattavan tuotannon kauempanakin loppuasiakkaasta. Alla olevassa KEMA:n taulukossa on esitetty biohiilipellettien ominaisuuksia muihin polttoaineisiin nähden.

 

torrec-kema-taulukko

  1. World coal association, http://www.worldcoal.org/coal/uses-of-coal/
  2. IEA, http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf
  3. Pöyry, http://www.vtt.fi/files/projects/biohiili/antti_kokko.pdf
  4. Pöyry, http://www.poyry.com/sites/default/files/imce/files/is_biocoal_a_bioenergy_game_changer_small.pdf
  5. IEA, http://www.ieabcc.nl/publications/IEA_Bioenergy_T32_Torrefaction_review.pdf