torrec-perhe

EDULLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Torrec tarjoaa asiakkailleen tuotantolaitoksia, jolla edullinen puuperäinen raaka-aine jalostetaan korkealaatuiseksi toisen sukupolven uusiutuvaksi biopolttoaineeksi. Yhtiö tarjoaa myös olemassa olevien pellettilaitosten päivitystä biohiilipellettituotantoon.

Biohiilipellettituotanto mahdollistaa asiakkaallemme:

  • Puuperäisten sivutuotteiden kestävän ja taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen lähes rajattomilla markkinoilla, kun hiilivoimalaitokset siirtyvät pois fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin.
  • Sivutuotteiden jalostamisen lopputuotteeksi, jonka käsittely- ja kuljetuskustannukset ovat merkittävästi tavallista puupellettiä alhaisemmat1

- Biohiilipelletin energiatiheys on noin 60 % korkeampi kuin tavallisen pelletin, joten sen tuotanto on kannattavaa myös syrjäisillä alueilla.
- Biohiili voidaan kuljettaa avovaunuissa ja varastointi ei vaadi suljettuja siiloja, joten koko kuljetuslogistiikka on merkittävästi yksinkertaisempaa ja halvempaa

 

Biohiilipelletti mahdollistaa loppukäyttäjälle:

  • Kustannustehokkaan tavan vähentää merkittävästi CO2 päästöjä korvaamalla jopa 50 % hiilestä kestävän kehityksen mukaisella biopolttoaineella
  • Tilaisuuden käyttää tasalaatuista uusiutuvaa polttoainetta:
    - jonka energiasisältö on lähellä kivihiiltä
    - jolla on alhaiset polttoaineen logistiikkakustannukset
    - jota voidaan käyttää ilman lisäinvestointeja

1) IEA, http://www.ieabcc.nl/publications/IEA_Bioenergy_T32_Torrefaction_review.pdf

  torrec-ltm