torrec-teknologia

UUTTA INNOVAATIOTA

Torrecin teknologia yhdistää kolmen pääomistajan yhteensä yli 60 vuoden teknologisen kokemuksen puun kuivauksesta ja lämpökäsittelystä, käsitellyn puun pelletöinnistä sekä hakkeen ja purun käsittelystä.

Torrecin teknologian avainominaisuuksia

  • Vertikaalinen reaktori, jossa materiaalin käsittely toteutetaan painovoimaisena tulppavirtauksena (ei käyttöjä/toimilaitteita kuumassa tilassa, oma IPR)
  • Energiaa säästävä nopea kuivaus korkeassa lämpötilassa
  • Turvallinen ja edullinen inertisointi höyryllä ja tarkka prosessinhallinta (oma IPR)
  • Pelletöinti pellettipuristimella, jossa omia erikoisratkaisuja

Torrecin laitoskonsepti on kompakti ja yksinkertainen mikä pienentää investointikustannuksia ja parantaa tuottavuutta. Prosessin raaka-aineeksi kelpaa myös huonompilaatuinen metsähake (ei vaadi kuorintaa). Kuivausenergia tuotetaan raaka-aineesta seulotulla hienoaineksella ja samalla poistetaan hiekka ym. epäpuhtaudet, jotka aiheuttavat pellettipuristimen ylimääräistä kulumista ja siten huonontavat käyttöastetta. Biohiilituotannon ja CHP laitoksen kombinaatio mahdollistaa raaka-aineen hyödyntämisen parhaalla tavalla.

Yhtiöllä on teollinen demonstraatiolaitos toiminnassa Mikkelissä. Laitoksen teknologia ja toiminta voidaan skaalata suurimittakaavaisen teollisen tuotannon kapasiteetille (50...125.000 t/a).

torrec 2