Biomassan laatutieto tärkeää

Torrec on tehnyt syksyn aikana torrefiointi- ja pelletöintitestejä erityyppisillä puuperäisillä hakkeilla pilottilaitoksella Mikkelissä. Testeillä on saatu todennettua tuotantoteknologian toimivuus eri haketyypeillä. Tähän mennessä testieriä on tehty yli 50 tonnia.

Marraskuussa 2014 prosessoitiin Länsi-Venäjältä tuotua seulottua rankahaketta. Kokeiden yhteydessä mitattiin hakkeen kosteus- ja vierasainepitoisuus jatkuvatoimisella röntgenmenetelmällä. Rankahakkeen vierasainepitoisuus oli 0,1 p-% koostuen pääosin kivistä. Vaikka vierasainepitoisuus on pieni, voi siitä aiheutua turvallisuusriski sekä ylimääräisiä käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Torrecin laitoskonsepti sisältää ratkaisut vierasaineiden erotukseen ja monitorointiin, joilla varmistetaan alhaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä laitoksen turvallinen käyttö.

Raportti: Executive Summary_biocoal.pdf