torrec-yhtio

VAHVAA BIOHIILIOSAAMISTA

Torrec Oy kehittää ja kaupallistaa biohiilipellettituotantoteknologiaa. Sen teknologia perustuu omistajatahojen vuosikymmenien aikana kertyneeseen osaamiseen biohiilituotannon tärkeimmistä osa-alueista; hakkeen ja purun käsittelystä, kuivauksesta ja termisestä modifioinnista sekä pelletöinnistä. Yhtiöllä on Mikkelissä toiminnassa teollisuusmittakaavainen demonstraatiolaitos, jossa testataan erilaisten puuperäisten raaka-aineiden soveltuvuutta prosessiin.
Käyttökokemukset ovat osoittaneet, että valituilla ratkaisuilla syntyy tehokas ja kompakti torrefiointireaktori, joka voidaan skaalata aina yli 100.000 t/a kapasiteettiin. Konseptiin kuuluva räätälöity raaka-aineen esikäsittely parantaa merkittävästi esim. pelletöinnin toimintaa, kun hiekka ja muu vieras aines poistetaan tehokkaasti raaka-aineesta. Esikäsittelyprosessin sivuvirta poltetaan kattilassa, joka tuottaa prosessissa tarvittavan lämpöenergian.

Huomioimme turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat uusia ratkaisuja kehittäessämme. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme hyödyntämään vähempiarvoisia puubiomassoja kannattavasti ja kestävällä tavalla, tarjoamalla energiatehokkaita, turvallisia ja käyttövarmoja tuotantolaitoksia.

omistajat